Dankwoord en Links

Bij het onderzoeken de afgelopen jaren heb ik zeer veel steun gehad van familie, vele instanties en vooral van de daar werkzame mensen.
Bij deze wil ik graag de volgende instellingen en personen bedanken voor hun medewerking en geduld:

Nationaal Archief, Den Haag
Het Nederlandsche Rode Kruis, Den Haag
Archive National, Parijs (F)
Deutsche Dienststelle WASt, Berlijn (D)
Centrum voor regionale geschiedenis Rijckheyt, Heerlen
Gemeente Kerkrade
Gemeente Hildesheim (D)
Gemeente Brunssum
Gemeente Liedberg (D)
Genlias, Limburg
Gemeente Archief Schonebeck (D)
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
Orde der Jezuieten, Nijmegen
Rote Kreuz suchdienst, Munchen (D)
NIOD, Amsterdam
www.waffen-ss.nl
www.demijnen.nl Voor de toestemming gebruik te maken van enkele foto's uit het verleden van de Staatsmijn Emma
Hans van Barneveld  voor het mogen gebruiken van de tekst "Het land van het Zwarte Goud"
Zwaan van Dam

Clara Klassen voor het vertalen van mijn brieven naar en van het Russisch